Rekonstrukce hřbitova Sedlnice

Jednou z našich větších zakázek byla rekonstrukce celého hřbitova v Sedlnicích včetně stavby kolumbária, drobné opravy kostela, položení kanalizace a odvodňovacích drenáží, povrchových úprav terénu a instalace elektrického osvětlení.

Průběh stavby:
  1. Pokládka elektrické kabeláže, drenáží, kanalizace a obrubníků
 
     
  1. Rekonstrukce kolumbária
 
  1. Finální vzhled naší práce na hřbitově v Sedlnicích
 
     
 
     

 


 

Sportovní areál hřiště Sedlnice

Další z úspěšných větších zakázek naší firmy byla přestavba areálu fotbalového hřiště v Sedlnicích na dětské hřiště.

Průběh stavby:
  1. výstavba dráhy pro in-line bruslení kolem dětského hřiště, lavičky, tabule
 
     
  1. dětské hřiště - lanová dráha, dopadové prvky, pískoviště, prolézací věže
 

 


 

Rekonstrukce betonárky v Kopřivnici

Závěrem roku 2012 naše firma prováděla rekonstrukci zpevněných ploch určených pro nákladní automobily na betonárce v Kopřivnici včetně nových obrubníků po celém obvodu a finálních terénních úprav.